#ClinicallyProven #RegulatorySupported #MarketAccessible

Več informacij o sodelovanju v kliničnih raziskavah

Vse naše klinične raziskave so odobrene s strani etične komisije, ki jo poleg zdravnikov specialistov sestavljajo tudi drugi strokovnjaki (pravnik, psiholog/sociolog, biolog/kemik/farmacevt in predstavnik laične publike). Tako zagotavljamo, da je za varnost in dobrobit udeležencev poskrbljeno v največji meri. Sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko udeleženci brez posledic prekinejo kadarkoli.

Ime ali katerikoli drug podatek, ki bi lahko direktno razkril identiteto udeleženca v raziskavi, bo skrbno hranjen le pri zdravniku raziskovalcu za namene zagotavljanja varnosti, nikakor pa ne bo vključen v nobenem dokumentu, ki bo zdravstveni center zapustil in tudi ne v analizi podatkov. Ob vključitvi v raziskavo, bo udeležencu dodeljena posebna številka. Ta številka bo spremljala vse dokumente posameznega udeleženca, ki bodo zbrani za namen analize podatkov.

Dostop do dokumentacije raziskave bo omejen samo na raziskovalno osebje in nekatere druge usposobljene strokovnjake za namene nadzora in inšpekcije. Ti strokovnjaki bodo imeli dostop do informacij samo na raziskovalnem centru. Informacij izven raziskovalnega centra ne smejo deliti.

S sodelovanjem v naših kliničnih raziskavah imajo udeleženci v raziskavi možnost dobiti obsežnejšo zdravstveno obravnavo (dodatne laboratorijske preiskave, preiskave pri specialistih), ki je v trenutnih zdravstvenih razmerah zaradi prezasedenosti specialistov ne bi dobili v razumnem času.

Prijavite se

Nazaj na projekte